Vi sejler i tre klubejede glasfiberbåde af typen Nordisk Folkebåd.

Bådene ligger foran klubhuset og hedder:

Kalorius
Sejlnummer F D - 625
Årgang 1977
Bådsmand Henning Erbs
2361 2439
henning.erbs@hotmail.com

Søhesten
Sejlnummer F D – 685
Årgang 1978
Bådsmand: John Gejlager
5123 5492
Johngeilager@gmail.com 

Pikat
Sejlnummer F D – 992
Årgang 1987
Bådsmand: Jannik Caj Hansen
40924966
jannikcaj@webspeed.dk

Folkebåden er en meget sikker og stærk båd, der er lige velegnet til skolesejlads , kapsejlads eller langtur.

Der lægges stor vægt på sikkerheden, når vi sejler. Vi har redningsveste til alle, og bådene er udstyret med nødraketter, nødhjælpskasse, brandslukningsudstyr, livliner m.m.

De tre både er alle uden motor til øvelsessejlads.

Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligehold af bådene.

1.års kursister deltager efter sæsonafslutningen i arbejdet med at få bådene på land og få gjort dem vinterklare.

Ved væsentlige skader og mangler i sejlersæsonen kontaktes bådsmanden straks. Hver båd har sin egen bådsmand. Skader og mangler noteres i logbogen, der ligger i Molehuset. Kolding Sejlklub har forsikret bådene for såvel ansvar som kasko. Skulle der ske skader på bådene, er det klubbens forsikring der dækker.

Det anbefales eleverne at tegne en privat fritidsulykkeforsikring (til personskade-dækning).

Kolding Sejlklub, sejlerskolen og sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, eller er erstatningspligtige i tilfælde af uheld.


 
 

Bådene

Billedtekst


Dokvej 1 - 6000 Kolding - Tlf.: 75 53 99 41 - Kontorets åbningstid tirsdage og onsdag 16.30-17.30 - koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk