Navigation

Kursus i Navigation (Teoretisk duelighed) – 2019/20

Kolding Sejlklub - Sejlerskolen

Som led i sejlerskolens duelighedsuddannelse tilbydes Navigation i vinterhalvåret.
Forløbet afsluttes med eksamen i teoretisk duelighed.
Du lærer om søvejsregler, navigation, søsikkerhed, forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer og beskyttelse af havmiljøet.

Sted:                           

Kolding Sejlklub´s klubhus, Dokvej 1, Kolding

Tidspunkt:                 

Start onsdag den 30. Okt. Kl. 19.00 – 21.00
Undervisning hver uge: Uge 44 – 51, 2-14 (Ferie i uge 52, 1 og 7)

Slut:                            

Eksamenstidspunkt/sted fastsættes efter aftale mellem censor og underviser.       
Men der sigtes efter fredag i uge 15.

Hjemmearbejde         

Udover undervisningen skal der forventes et vist tidsforbrug til hjemmearbejde!!!

Underviser                

Christian Hørby Jensen
Instruktør samt Censor i fritidssejlads

Eksamen:                  

Eksamen består af en mundtlig og skriftlig del.

Pris:                           

1500,- kr. pr. deltager. Dette beløb dækker alene undervisningen i Navigation og afregnes gennem Kolding Sejlklub. Herudover kommer der et eksamensgebyr på ca. 200 kr. og udgifter til undervisningsmateriale på ca. 450 kr. Forbehold for prisændringer og fragt.
Bestilling af undervisningsmateriale foretages første undervisningsaften.

Tilmelding:                 

Via Manage2Sail link: https://portal.manage2sail.com/sailor/home
Oplys Navn, mailadresse og telefonnummer.
Betaling skal sammen med tilmelding via Manage2Sail.

 
 
 
 
 

Navigation

Dokvej 1 - 6000 Kolding - Tlf.: 75 53 99 41 - Kontorets åbningstid tirsdage og onsdag 16.30-17.30 - koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk