Yachtskipper 3

Kursus i Yachtskipper af 3. grad
Kolding Sejlklub – Sejlerskolen – Vinter 2020
 

Sønæringsbevis           
Yachtskipper af 3. grad giver ret til:

·       At føre større fritidsfartøjer i nordeuropæiske farvande
·       At virke som styrmand i større fritidsfartøjer på alle have
·        Videre studier til yachtskippereksamen af 1. grad.
 
Pensum    
Der undervises efter det af Søfartsstyrelsen fastlagte pensum som kort gengivet er - navigation, metrologi, sømandskab, søsikkerhed, søret, og vagttjeneste.

 
Sted:                           
Klubhuset i Kolding Sejlklub, Dokvej 1, 6000 Kolding.

 
Tidspunkt:                            
Uge 1, 3, 5, 8, 10, lørdag og søndag fra 10.00 til 15.30

 
Slut:                            
Eksamen forventes afholdt i Uge 12 (Lørdag)


Hjemmearbejde          
Udover undervisningen skal der forventes et vist tidsforbrug til
hjemmearbejde!!!
 
Underviser                  
Christian Hørby Jensen

Maskinmester, Instruktør og censor i fritidssejlads
 
Eksamen:                    
For at kunne gå op til eksamen i Y3, skal man have bestået den praktiske del af duelighedsprøven eller speedbådsprøven, og have gennemført kursus i søsikkerhed. Sidstnævnte er integreret i en af forløbets weekends. Desuden anbefales det at man har bestået teoretisk duelighedsprøve (Navigationseksamen).

 
Pris:                            
2000 kr. pr. deltager.

Dette beløb dækker alene undervisningen i det
teoretiske pensum til Y3 og afregnes gennem Kolding Sejlklub. Herudover kommer der et eksamensgebyr på ca. 600,- kr., udgifter til undervisningsmateriale ca. 2100 kr. samt pris for søsikkerhedskursus (Brand- og redningsmidler) anslået 500 kr.
 
Tilmelding:                  
Via Manage2Sail link: https://portal.manage2sail.com/sailor/home

Oplys Navn, mailadresse og telefonnummer
Betaling skal sammen med tilmelding via Manage2Sail.

 


 

Yachtskipper 3

Dokvej 1 - 6000 Kolding - Tlf.: 75 53 99 41 - Kontorets åbningstid tirsdage og onsdag 16.30-17.30 - koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk