21-03-2020
Kære alle,
nedenstående Vedr. søsætning og Corona bliver i dag udsendt til alle havne under FLID.
Det betyder ikke at vi skal lukke vores aktiviteter ned på havnen med hensyn til bemanding af havnekontoret og søsætning af fartøjer.
For at beskytte Lars og Conny vil der blive opsat skilt på døren med følgende tekst” Kære bådejer og leverandør, al henvendelse skal ske til kontoret via telefon 7553 2722, det gælder også søsætning, vi beder jer om at al unødig henvendelse til vores havneassistenter undgås, i bedes samtidig  forholde jer til ophængte meddelelse i skabet til venstre, Vedr. søsætning og Corona
På nordhavnen skal samme meddelelse opsættes nogle forskellige steder hvor folk færdes
Vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.
Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.
Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: 
  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.  
  • Bliv udendørs
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
  • Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt. 
    Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.
 Venlig hilsen
Kolding Lystbådehavn
 
Finn Mortensen
Formand for bestyrelsen
+45 29 33 60 44

Vedr. søsætning og Corona

Billedtekst


Dokvej 1 - 6000 Kolding - Tlf.: 75 53 99 41 - Kontorets åbningstid tirsdage og onsdag 16.30-17.30 - koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk