Flessing – Flekøje

Flessingen – Flækøjet lørdag d. 26. juni 2021

AFLYST P.GR.A. FOR FÅ TILMELDTE

Flessingen – Flækøjet 2021 afvikles i år som afslutning på serie 1.

Vi starter som vanligt ud med fælles morgenmad i KS klubhus fra kl. 8:30 til 9:00, vi følger naturligvis alle COVID-19 restriktioner.

Igen i år afvikles sejladsen med respit start fra havnen, det vil ligeledes også være muligt at deltage uden DH-målebrev. Mere herom i Indbydelse og Sejladsbestemmelser.

Startgebyr 200 kr.

Tilmeldelsesfristen til stævnet er d. 14. juni 2021