Sidste nyt

Torsdag eftermiddag den 9 september  2021 blev Kolding Sejlklubs Handicapafdeling nye faciliteter behørigt indviet med masser af gæster, sponsorer, skippere og sejlere. Det blev en festlig dag med solskin, god vind og masser af sejlads . For Erik Carlsen formand for handicap sejlerudvalget var det 3 gang i de 37 år han har været i handicapafdelingen at der flyttes.

Handicap sejlerne i Kolding Sejlklub Marina Nord har i mange år haft problemer med for lidt vanddybde. Fjordbunden er hævet gennem årerne og der har samlet sig en del slam i bassinet. Der blev derfor i foråret besluttet, at flytte handicap afdelingen ud på dybere vand og placere en ny handicapflydebro med kran og opholdsfaciliteter på en separat flydeponton på 4 x 14 meter placeret sammen med den nye flydebro som lystbådehavnen etablerede hen over vinteren med plads til 60 både. Det er forudsat at de nye handicapfaciliteter kan genbruges, når Handicapafdelingen flytter med over i Marina City

Kolding Sejlklub  er en af de få sejlklubber i region Syddanmark som tilbyder sejlsports aktiviteter for handicappede.