Lej en båd

Bådudlejning– ORDNINGEN ER STILLET MIDLERTIDIGT I BERO PGA AF FOR MANGE SKADER EFTER UDLEJNING

Sejlerskolens Folkebåde kan, i sejlersæsonen 1/5 – 15/10 , lånes af Kolding Sejlklubs medlemmer med duelighedsbevis til sommerferie- , weekend- og kapsejlads.

Sommerferie gælder ugerne 27 – 31.

En hel uge starter mandag kl. 08.00 og slutter søndag kl. 18.00

Reservationer modtages af de respektive bådsmænd, dog tidligst efter den 1. maj for sæsonen.

Overdragelse af båden kan kun ske efter aftale med bådsmand eller stedfortræder.

I tilfælde af skader på båden eller udstyr, og låneren har skylden, modregnes udgifterne til udbedring af disse i depositummet.

Ved aflevering skal båden være rengjort. Ved nødvendig efterfølgende rengøring/oprydning af båden, opkræves kr. 150 pr. time, som i givet fald vil blive modregnet i depositummet.

Pris pr. dag:
kr. 275,-

Pris pr. uge:
kr. 1.750,-

Depositum:
kr. 2.000,-

Til weekend- og sommerferiesejlads er bådene forsynet med cocckpittelte, hynder til køjerne, redningsveste og påhængsmotor.