Flæssing/Flækøje 15. juni 2024

Vi starter som vanligt ud med fælles morgenmad i KS klubhus fra kl. 8:30 til 9:00,

Igen i år afvikles sejladsen med respit start fra havnen, det vil ligeledes også være muligt at deltage uden DH-målebrev. Mere herom i Indbydelse og Sejladsbestemmelser.

Startgebyr 200 kr.

Tilmeldelsesfristen til stævnet er d. 12. juni 2024