Klubben

Kolding Sejlklub Ungdom

Ungdoms/Junior afdelingen, blev til ved en generalforsamling i 1932.
Ungdomsafdelingen har i dag  både klublokaler, omklædnings- og baderum samt en stor jollehal med tilhørende værksted. I forbindelse med disse faciliteter er en stor forplads, slæbested og broanlæg til klubbens joller – perfekte forhold for sejlklubbens unge medlemmer.

Kolding Sejlklub Ungdoms målsætning

At give børn og unge mulighed for at dyrke sejlsport på såvel bredde- som eliteniveau uanset egen økonomisk formåen. Herunder tilstræbe at de får en varig interesse for sejlsporten.

At stille gode faciliteter til rådighed i form af klubhus, joller og dygtige trænere.

At fremme og bevare et godt kammeratskab samt skabe et socialt netværk imellem sejlere, forældre og sejlklub.

Fra 2007 har KSU været godkendt som Ungdomsvenlig Sejlklub.

Vi glæder os til at se dig.