Kontingent

Kontingentopkrævning

Kontingent opkræves efter Generalforsamling i april måned.

  • Medlemmer, der er meldt ind inden sommerferien men efter den generelle kontingtopkrævning opkræves umiddelbart inden sommerferien.
  • Medlemmer, der er meldt ind efter sommerferien opkræves med 50% kontingent i henhold til vedtægterne. Dette sker i september måned.

Såfremt du er tilmeldt betalingsservice opkræves via PBS ellers vil du modtage et girokort via PBS.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig PBS da denne løsning er langt den billigste for klubben. Opkrævning via girokort medfører en ikke ubetydelig merudgift for klubben, da vi skal betale et gebyr til PBS for at udsende kontingentopkrævning som girokort. Hertil kommer, at indbetalingerne skal håndteres manuelt i klubben.