Standerhejsning

Vi starter vores sejlersæson nr. 142 siden klubben blev etableret i 1881 med standerhejsning:

Søndag den 16. april 2023 kl. 11.00

ved Sejlklubbens flagmast ved jollehuset Dokvej 1.

Derfor vil glæde os meget, hvis I vil møde op og være med til at gøre dagen festlig.

Vi starter med salutskud og sætning af Dannebrog og klubstander. Efter ceremoni ved flagmasten med musik og fællessang er der plads til et par pæne taler.

Herefter er Kolding Sejlklub vært ved en forfriskning i klubhuset.

Kl. 12.00 byder vi på lækker frokost til pris på 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn inklusiv 1 øl/vand.

Der afregnes ved fremmøde via Klubbens MobilePay nr. 480061

Alle er velkomne.

Af hensyn til køkkenet må I gerne anføre deltagelse på klubbens hjemmeside/arrangementer klik her eller via klubbens Facebookside klik her

Vel mødt!

Bestyrelsen