Klubblad

Kolding Sejlklubs klubblad kaldes “Bøjen” og udkommer 3 gange årligt i det kendte blad format. Udsendelserne har et oplag på ca. 600 stk. De primære abonnenter er klubbens medlemmer, derudover sendes “Bøjen” også til andre sejlklubber, sponsorer, annoncører, pressen og organisationer.

Udsending:
Nr. 1: Primo marts        
Nr. 2  Primo juli           
Nr. 3  Primo november              


Deadline:  15. januar
Deadline:  1. juni
Deadline:  1. oktober               

Redaktør: Marianne Okkels Skov
Mail:moskov@live.dk

Bøjen juni 2024

Bøjen februar 2024

Bøjen november 2023

Bøjen juni 2023

Bøjen februar 2023

Bøjen oktober 2022

Bøjen juni 2022

Bøjen februar 2022

Bøjen november 2021

Bøjen juni 2021

Bøjen juni 2021

Bøjen Februar 2021

Bøjen februar 2021

Bøjen Oktober 2020

Forside Bøjen oktober 2020

Bøjen Juni 2020

Bøjen juni 2020

Bøjen Februar 2020

Bøjen februar 2020

Bøjen oktober 2019

Bøjen juni 2019

Bøjen juni 2019

Bøjen Februar 2019

boejen

Bøjen Oktober 2018

Bøjen juni 2018

Bøjen juni 2018

Bøjen Februar 2018

Bøjen feb 2018

Bøjen oktober 2017

boejen

Bøjen juni 2017

Annonceformater og priser:

Sider:            Format:                      Pris: 2023-
Bagside         B 120 x H 145 mm      kr.  5.500,-
1/1 side         B120 x H 180 mm       kr.  4.400,-
1/2 side         B 120 x H 90 mm        kr.  2.500,-
1/3 side         B 120 x H 60 mm        kr.  1.650,-
1/4 side         B 120 x H 45 mm        kr.  1.350,-
1/6 side         B 120 x H 30 mm        kr.  1.000,-
Farvetillæg kr. 900,-.

Annonceaftaler: Klubsekretariat                    
Mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk