Bådene

Det sejler vi i

Vi har tre både typer. To Nordisk Folkebåde og to J 80`er samt en Larsen 28.

De Nordiske Folkebåde ligger foran klubhuset, J 80´erne og Larsen 28 ligge ud ved Sejlerskolen ”Molehuset”

De Nordiske Folkebåde hedder:

Kalorius:
Sejlnummer F D – 625
Bådsmænd:

Henning Erbs
2361 2439
henning.erbs@hotmail.com

Villy Enemærke

4031 6893

wve@post12.tele.dk

Pikat:
Sejlnummer F D – 992
Bådsmand: Bjarne Frank Nielsen
5043 6990
bfrank-nielsen@hotmail.com

J 80´erne hedder:

Frigg:
Sejlnummer 850
Freja:
Sejlnummer 971
Bådsmand: Dan Østergård
2856 2427
Daoe@live.dk

Larsen 28 hedder:

Kraka:

Sejlnummer 55

Bådsmænd:

John Gejlager
5123 5492
Johngeilager@gmail.com

Kaare Black

2441 4066

kaare@black-arch.dk

Vores både er sikre og velsejlende både, der er lige velegnet til skolesejlads, kapsejlads eller tur.
Der lægges stor vægt på sikkerheden, når vi sejler. Vi har redningsveste til alle, og bådene er udstyret med nødraketter, nødhjælpskasse, brandslukningsudstyr, livliner m.m.

Som en naturlig del af undervisningen indgår klargøring og vedligehold af bådene.
Kursister deltager efter sæsonafslutningen i arbejdet med at få bådene på land og få gjort dem vinterklare.

Ved væsentlige skader og mangler i sejlersæsonen kontaktes bådsmanden straks. Hver båd har sin egen bådsmand. Skader og mangler noteres i logbogen, der ligger i Molehuset. Kolding Sejlklub har forsikret bådene for såvel ansvar som kasko. Skulle der ske skader på bådene, er det klubbens forsikring der dækker.

Det anbefales eleverne at tegne en privat fritidsulykkesforsikring (til personskade-dækning).

Kolding Sejlklub, sejlerskolen og sejlerskolens instruktører kan ikke drages til ansvar, eller er erstatningspligtige i tilfælde af uheld.