Generalforsamling

Kom og hør, hvad der sker i Klubben, deltag i debatten og gør din indflydelse gældende. Generalforsamlingen afholdes i løbet af marts måned med dagsorden i følge vedtægterne.

Som en del af vedtægterne kan medlemmerne indsende forslag til behandling på Generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændring et medlem ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 15. februar. Øvrige forslag indsendes senest 2 uger før Generalforsamlingen.

Det vil være en fordel hvis ønsker indsendes løbende til Bestyrelsen.

Der ingen tilmelding til generalforsamlingen.

Link til Yderligere info

Bestyrelsen