Klubben

Klubben

Kolding Sejlklub blev stiftet i 1881. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Dansk Idrætsforbund.

Lige siden grundlæggelsen har klubben gjort sin bys navn kendt i både ind- og udland. Utallige sejre på kapsejladsbanerne og banebrydende tiltag, f.eks. flydende bådudstillinger sammen med Søsportens Brancheforening, vidner om et højt aktivitetsniveau.

Kolding Sejlklub ligger ved en af landets smukkeste fjorde. Godt beskyttet mod naturens kræfter giver fjorden sejlerne det optimale udgangspunkt for adgangen til bælthavet og de åbne vande. Fra en beskeden medlemsskare i 1881 har kolding Sejlklub vokset sig stor. I dag tæller klubben over 600 medlemmer.

Kolding Sejlklubs formål

  • At virke til fremme for dansk sejlsport.
  • At skabe bedst mulige forhold for tursejlere ved anlæggelse af broer og udlægning af bøjer i Kolding Fjord og de dejlige områder i Lillebælt.
  • At afholde kapsejladser og distancesejladser.
  • At støtte ungdomsarbejdet gennem Kolding Sejlklub Ungdom.
  • At afholde kurser i såvel praktisk som teoretisk sømandsskab og navigation.
  • At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i passende omfang.
  • At arrangere kurser, møder, foredrag og sammenkomster.
  • At vedligeholde klubbens faciliteter på Kolding Lystbådhavn Nord.
  • At varetage medlemmernes interesser over for Kolding Lystbådehavne.