Kontakt

Bestyrelse og Kontaktpersoner

Forretningsudvalg

Arndt Nørgaard – Formand
Tlf. 29857445
Mail: arndt.norgaard@gmail.com

Marianne Okkels Skov – Næstformand
Tlf. 52520424
Mail: moskov@live.dk

Poul Skovgaard – Kasserer
Tlf. 20429405
Mail: pskovgaard@deloitte.dk

Erik Petersen Friis – Grej
Tlf. 30504828
Mail: friis107@gmail.com

Bestyrelse

Dan Østergaard – Sejlerskole
Tlf. 28562427
Mail: 
daoe@live.dk

Theresa Lundberg
Tlf. 24421211
Mail:
lundbergtheresa@gmail.com

Flemming Rigenstrup – Handicap
Tlf. 20209862
Mail: 
flemming@rigenstrup.dk

Jesper Guldberg – Kapsejladsudvalg
Tlf. 41763298
Mail: 
jesper.guldberg@outlook.com

Henrik Olesen – Ungdomsudvalg
Tlf. 61771148
Mail: 
ksungdom@gmail.com

Øvrige kontaktpersoner

Lars Hove – Klubmåler
Tlf. 41441257
Mail: larshove@profibermail.dk

Erik Carlsen – Udvalgsformand for 2,4mR & Handikap afd.
Tlf. 75528357
Mail: erikcarlsen@privat.dk

Marianne Okkels Skov – Redaktør
Tlf. 52520424
Mail: moskov@live.dk

Finn Mortensen – Lysbådshavn
Tlf. 29336044
Mail: trap32@profibermail.dk

Klubsekretariat
Tlf. 75539941
Mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk