Kontakt

Bestyrelse og Kontaktpersoner

Forretningsudvalg

Peter Ellemose – Formand
Tlf. 42927938
Mail:
p@elzi.dk

Marianne Okkels Skov – Næstformand
Tlf. 52520424
Mail: moskov@live.dk

Poul Skovgaard – Kasserer
Tlf. 20429405
Mail: pskovgaard@deloitte.dk

Bestyrelse

Dan Østergaard – Sejlerskole
Tlf. 28562427
Mail: 
daoe@live.dk

Ubesat – Grej
Tlf. 
Mail: 

Morten Petersen – arrangementer
Tlf. 27509027
Mail: sejl@chancen.nu

Theresa Lundberg – handicap
Tlf. 24421211
Mail:
lundbergtheresa@gmail.com

Tonny Eriksen – Kapsejladsudvalg
Tlf. 40988930
Mail:
toer@stofanet.dk

Dennis Paaske – Ungdomsudvalg
Tlf. 60605089
Mail:
dpaaske@me.com

Jens-Thor Schønnemann – suppleant
Ansvarlig for kran og nøglesystem

Tlf. 22176628 
Mail:
jent@live.dk

Øvrige kontaktpersoner

Lars Hove – Klubmåler
Tlf. 41441257
Mail: larshove@profibermail.dk

Theresa Lundberg – handicap & 2,4mR
Tlf. 24421211
Mail:
lundbergtheresa@gmail.com

Marianne Okkels Skov – Redaktør
Tlf. 52520424
Mail: moskov@live.dk

Finn Mortensen – Lysbådshavn
Tlf. 29336044
Mail: trap32@profibermail.dk

Klubsekretariat
Tlf. 75539941
Mail: koldingsejlklub@koldingsejlklub.dk