Luffe 50 års jubilæums Cup 8-11 juni 2023

Luffe Yacht, Luffeklubben og Kolding Sejlklub inviterer til Luffe 50 års Jubilæums Cup i Kolding Sejlklub d. 8. – 11. juni 2023.

Dette stævne bliver for dig som Luffe-sejler et ”once in a lifetime stævne”.

Kolding Sejlklub er vant til at arrangere store internationale stævner samt bådudstillinger og sætter alle sejl til for, at du som sejler vil få en unik oplevelse.

Stævnet vil have et højt aspekt af et træf, hvor gode sejlervenner mødes og samtidigt være en hyldest til Luffe Yacht og de smukke både, vi sejler.

Vi vil i den henseende samle alle deltagere ved en bro, så de forskellige modeller kan beskues og beundres.

Vi starter stævnet behørigt med åbningsceremoni på Koldinghus, og resten af arrangementet vil derefter være præget af høj social karakter, hvor der vil blive kræset om dig som sejler med god mad og drikke samt sociale aktiviteter.

Er du Luffe 37-sejler vil vi afvikle et uofficielt åbent DM for dig, hvor der sejles op/ned baner i farvandet ud for Skærbæk.

For alle Luffe-både tilbydes desuden distancesejladser, hvor et målebrev ikke er nødvendigt, hvis du er der for det sociale.

Du vil her opleve at komme til at sejle på noget af det smukkeste farvand i Danmark og sejladserne startes og sluttes tilskuervenligt i havneløbet, hvor du som tilskuer vil kunne købe en forfriskning – hvis du da ikke vælger at hoppe på en af tilskuer- eller fotobådene. Udover almindelig forplejning, grill mv. planlægger vi et BRAG af en FESTMIDDAG lørdag aften.

Pga. planlægningen og stævnets omfang, vil vi allerede nu gerne have din uforpligtende tilmelding og tilkendegivelse af interesse på dette link:

Tryk her

Vedlagt herunder det foreløbige program . Endeligt program fastlægges senere på året.

Sejladsprogram for Luffe 50 års Jubilæums Cup

Torsdag: Stævne Åbning (kl. 19) Taler af: Borgmester XXX, Formanden for KS, Formanden for Luffe Klubben.
KS vil servere en velkomstdrink og der vil være mulighed for at købe en grillpølse (grill ret)

Fredag: Morgenmad fra kl. 7
Skippermøde kl. xxx for Luffe 37, umiddelbart efter for de øvrige felter

kl. 10.00 Dagens første sejlads for Luffe 37
Kl 15.30 Der startes ikke flere sejladser efter dette tidspunkt kl. xxx Dagens første start for distancesejladsen
kl. 17 Der serveres bro øl – (og evt. dagspræmier) kl 19.00 Grillen tændes. (Kolding Sejlklubs husorkester spiller)

Lørdag: Morgenmad fra kl. 7 Skippermøde kl xxx

Kl. 10.00 Dagens første sejlads for Luffe 37
kl. 15.00 Der startes ikke flere sejladser efter dette tidspunkt

Kl xx Dagen første start for distancesejladser – kortere bane (skal jo være klar til festaften.

kl. 17.00 Der serveres bro øl

kl. 19.00 Festmiddag, Præmieuddeling, Musikken spiller osv.

Søndag: Fra kl. xxx – der serveres kom godt hjem morgenmad.

Se liste med tilmeldte her:
https://www.conventus.dk/dataudv/www/medlemsliste.php?foreningsid=12889&gruppe_type=1&gruppe_id=781463&vis_ikoner=1&navn=1&by=1

In German


Luffe-Cup zum 50-jährigen Jubiläum

Luffe Yacht, Luffeklubben und Kolding Sailing Club laden Sie vom 8. bis 11. Juni 2023 zum Luffe 50th Anniversary Cup in den Kolding Sailing Club ein. Diese Veranstaltung wird für Sie als Luffe-Segler ein „einmaliges Ereignis“ sein.

Kolding Sailing Club ist es gewohnt, große internationale Veranstaltungen und Bootsausstellungen zu organisieren und setzt alle Segel, damit Sie als Segler ein einzigartiges Erlebnis haben.

Die Veranstaltung wird den hohen Aspekt eines Wiedersehens haben, bei dem sich gute Segelfreunde treffen und gleichzeitig eine Hommage an Luffe Yacht und die schönen Boote sein, die wir segeln.

In diesem Zusammenhang werden wir alle Teilnehmer an einer Brücke versammeln, damit die verschiedenen Modelle betrachtet und bestaunt werden können.

Wir beginnen die Veranstaltung richtig mit einer Eröffnungszeremonie in Koldinghus, und der Rest der Veranstaltung wird dann von einem hohen sozialen Charakter geprägt sein, bei dem Sie wählerisch sein werden, wenn Sie mit gutem Essen und Trinken und gesellschaftlichen Aktivitäten segeln.

Wenn Sie ein Luffe 37-Segler sind, veranstalten wir für Sie eine inoffizielle offene DM, bei der in den Gewässern vor Skærbæk Auf- und Abwärtskurse gesegelt werden.

Für alle Luffe-Boote wird auch Streckensegeln angeboten, bei dem ein Vermessungsschein nicht erforderlich ist, wenn man zum geselligen Beisammensein da ist.

Hier erleben Sie das Segeln auf einigen der schönsten Gewässer Dänemarks und die Fahrten beginnen und enden zuschauerfreundlich im Hafenrennen, wo Sie als Zuschauer eine Erfrischung kaufen können – wenn Sie nicht auf eine springen möchten der Zuschauer- oder Fotoboote . Neben allgemeinem Catering, Barbecue etc. Wir planen eine Prahlerei eines PARTY-DINNER Samstagabend.

Wegen Planung und Umfang der Veranstaltung bitten wir, bereits jetzt um Ihre unverbindliche Anmeldung und Interessensbekundung unter diesem Link: Unverbindliche Anmeldung

Skriv et svar