Frivillige efterlyses

Frivillighed ligger dybt i Kolding Sejlklubs DNA. Og vi er helt afhængig af aktive medlemmer, som løbende vil bidrage med deres arbejdskraft til klubbens mange aktiviteter. F.eks. Hjælpe til i Ungdom som forælder, træner, kontaktperson mv Være instruktør i Sejlerskolen Være hjælper ved Handicap sejlads Hjælpe med i udvalg, sekretariat eller bestyrelsen Hjælpe til ved Læs mere …