Kolding Stenbank

Om kort tid – dvs. i ugen op til påske – lægger Kolding Stenbank 1000 tons sten ud i et nyt stenrev ved Løverodde.

Vi skriver dette brev til Jer, så i er informeret om stenenes placering. I er velkomne til at anvende vedhæftede kort ved ophængning i klubbens lokaler, ved udsendelse til medlemmerne eller hvordan klubben i øvrigt vælger at orientere sine medlemmer.

Stenene tættest på kysten ligger på forholdsvist lavt vand og vil kunne være til gene for sejladsen med selv små både – især når vandstanden er lav.

Området kan stadig besejles med forsigtighed.

Har I spørgsmål til projektet er I velkomne til at kontakte mig.

Stenrevet har til formålet at forbedre biodiversiteten i Kolding Fjord – ligesom det har til formål at tjene som et sted, hvor der kan formidles viden om det nye rev og de forventede effekter heraf.

Venlig hilsen

Henning Bech-Larsen

Bankdirektør for Kolding Stenbank

27649403

henbe@kolding.dk

Skriv et svar